ANALYSIS OF THE BUCKLING DELAMINATION OF A RECTANGULAR SANDWICH THICK PLATE WITH BAND CRACKS


Tekin Atacan A.

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.29, no.3, pp.231-243, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, sandviç dikdörtgen kalın plağın delaminasyon burkulma problemi incelenmiştir. Sandviç kalın plağın iki dış ve bir çekirdek tabakasından oluştuğu kabul edilmektedir. Ayrıca, dış ve çekirdek tabakalarının izotrop ve homojen olan farklı malzemeden yapıldığı kabul edilmektedir. Plağın katmanları arasında, birbirinin aynı iki adet bant çatlağın bulunduğu ve bu çatlakların yüzeylerinin başlangıçta çok küçük bir eğriliğe sahip olduğu kabul edilmiştir. Çatlaklar doğrultusunda etkiyen düzgün yayılı dış basınç kuvveti etkisinde bu eğriliklerin gelişimi, üç boyutlu Elastisite Teorisinin geometrik lineer olmayan alan denklemleri kullanılarak parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde incelenmiştir. Kritik kuvvet değeri ile birlikte, burkulma modunun da belirlenmesi için ‘başlangıç eğinti kriteri’ kullanılmıştır. Uygun sınır değer problemleri, sınır tipli pertürbasyon tekniği ve sonlu elemanlar yöntemi (FEM) uygulanarak çözülmüştür. Plağın malzeme ve geometrik parametrelerinin kritik değerlere etkisi incelenmiştir.