Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihî Şahsiyetlere Yönelik Zihinsel İmajı ve Görüşleri


Creative Commons License

Bektaş K., Şeker M.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.3, no.2, pp.527-536, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.527-536

Abstract

Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerinden faydalanarak tarihî şahsiyetlere yönelik zihinsel imajlara ulaşmak hedeflenmiştir. Öğretmenlerin görüşlerini elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Söz konusu formda bulunan sorular öğretmenlerle yüz yüze görüşme yapılarak sesli kayıt altına alınmıştır. Nitel bir çalışma olmakla birlikte araştırmada elde edilen cevaplar içerik analizi ile incelenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenler tarihî şahsiyetlere yönelik 29 farklı görüş ifade etmiştir. İfade edilen görüşler sonucunda öğretmenlerin tarihî şahsiyetleri çoğunlukla tarihte iz bırakan, yenilik yapan ve tarihe yön vermiş kişiler olarak betimlediği ortaya çıkmıştır.