DETERMINATION OF DISCREPANCIES BETWEEN EXPERIMENTALLY AND COMPUTATIONALLY OBTAINED HEAT TRANSFER DATA


Soylu E., Coskun C., Sorgulu F. , Çakmak M. E. , Mert M. S.

ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2-5 Eylül 2015, BALIKESİR, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.205

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.205

Abstract

In this study, the simulation of heat transfer from a flat surface is carried out to elucidate discrepancies between a real experimental system and its computationally designed model. For this purpose, a technical teaching heat transfer equipment (Edibon Int., Madrid, Spain) is chosen to acquire data to develop computational model. The obtained data are also used to test the results of computational simulation of developed model. The computational simulations are done with COMSOL MP v5.1 simulation software. It is expected that the obtained results will provide knowledge to develop better models representing heat transfer in energy systems and in other heat related processes.

Bu çalışmada, düz bir yüzey üzerinden ısı transferinin, gerçek bir deney sistemi ve o sistemin bilgisayar ile tasarlanan modeli arasındaki farklılıkları açıklamak için bilgisayarlı benzetimi yapılmıştır. Bu amaçla, bir ısı transferi teknik öğretim ekipmanı (Edibon Int., Madrid, İspanya) veri elde etmek ve hesaplama modeli geliştirmek için seçilmiştir. Elde edilen veriler aynı zamanda geliştirilen modelin bilgisayarlı benzetim sonuçlarını test etmek için kullanılmıştır. Bilgisayarlı benzetim çalışmaları COMSOL MP v5.1 benzetim programı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların, enerji sistemlerinde ve diğer ısı ile ilgili proseslerde ısı transferini daha iyi gösteren modelleri geliştirmek için bilgi sağlayacağı öngörülmektedir.