Osmanlı’da Marjinalite ve Mekân: Bekâr Odaları ve Meyhaneler


ÇOKUĞRAŞ I.

Mimarlık Kültürü ve Mirası Araştırmaları Derneği (MIM-AD) Doktora Tez Seminerleri, Türkiye, 20 Kasım 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye