Özerklikten Bağımsızlığa ABD'nin Kosova Politikası


Şahin M.

Sunum, ss.3-19, 2021

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Sunum
  • Basım Tarihi: 2021
  • Sayfa Sayıları: ss.3-19

Özet

Çalışma, ABD’nin Kosova Politikası’nın Amerikan Ulusal Güvenlik Belgeleri (UGB)

ışığında incelenmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmada, “ABD, neden Balkanlardaki politikasını

Kosova’da değiştirmiştir?” sorusunun cevaplandırılması amaçlanmış ve ABD’nin

politikasını değiştirmesinin sebebi uluslararası siyasette yaşanan dönüşümün bir uzantısı

olarak izah edilmiştir. Çalışmayla Kosova’nın ABD Dış Politikası’ndaki yeri Balkan

Politikası bağlamında ortaya konulmuş ve ABD dış politikasının dönüşümü bir vaka özelinde

gösterilmiştir. ABD’nin 1990 sonrası dönemde yürüttüğü dış politikasının ve buna uygun

müdahale biçiminin başarılı örneklerinden olan Kosova’nın anlaşılması, bölge ülkeleri ve

bölgeye komşu ülkeler açısından önem arz etmektedir. Doğrudan birincil kaynaklar, karar

alıcıların söylemleri ve Kongre’ye sunulan raporlar, çalışmada kullanılan ana kaynakları

oluşturmaktadır. Çalışma neticesinde Kosova’da yürütülen politikanın, ABD dış

politikasının yeni müdahale biçimine örnek teşkil edecek bir hadise olarak kullanıldığı

görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kosova, ABD, Ulusal Güvenlik Stratejileri, Hegemonya