Sıkıştırılmış yüksek plastisiteli kil bir zeminde hacim değişimi davranışının farklı başlangıç koşulları için incelenmesi


Taslak H. B. , Berilgen S. A. , Kılıç H.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.35, ss.1421-1436, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 35 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17341/gazimmfd.528354
  • Dergi Adı: Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University
  • Sayfa Sayıları: ss.1421-1436

Özet

Bu çalışmada, yüksek plastisiteli bir kil zeminin dolgu inşasında kullanıldığında, yapının hizmet ömrü boyunca farklı düşey gerilmeler altında su ile karşılaşması durumunda meydana gelecek hacim değişimi davranışı üç seri konsolidasyon deneyi ile incelenmiştir. Bu kapsamda konsolidasyon deneylerinde kullanılan numuneler modifiye kompaksiyon yöntemi ile belirlenen optimum su muhtevası (wopt=%18,7) ve bu değerin ıslak tarafında iki su muhtevası (wopt+5= %23,7 ve wopt+7=%25,7) ve %90 ve %95 rölatif kompaksiyon (R.K.) oranlarında sıkıştırılarak hazırlanmıştır. 1. Seri konsolidasyon deneylerinde, zeminin sıkıştırıldığı su muhtevası değerlerinde sulu (S-su ilaveli) ve susuz (N) olarak yüksek basınçlar altında göstereceği kısa süreli oturma davranışı, 2. Seri konsolidasyon deneylerinde (S50, S100, S200 ve S800), sırasıyla 50, 100, 200 ve 800 kPa değerlerinde su ilave edilmesi ile göstereceği şişme davranışı,  3. Seri konsolidasyon deneylerinde (K) ise, her bir yükleme kademesinde deformasyonların tamamen sönümlenmesi beklenerek göstereceği uzun süreli oturma (krip) davranışı araştırılmıştır. Yapılan 1. ve 2. seri konsolidasyon deneylerinde, su muhtevasının artması ile şişmeye olan eğilimin azaldığı ve oturmanın arttığı görülmüştür. 3.seri konsolidasyon deneylerinde hiçbir numunede krip davranışı görülmemiştir.