TUZ TABAKALI GÜNEŞ HAVUZLARINDA TABAKA KALINLIKLARININ SICAKLIĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Başer T., Ulusarslan D.

Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresinin, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 September 2021, pp.1-8

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-8

Abstract

Enerjinin dünyada ve ülkemizde son derecede önemli bir kaynak olması ve enerji kullanımının ve ihtiyacın her geçen yıl hızla artması, fosil yakıtların da sınırlı bir geleceğe sahip olması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı her geçen yıl önem kazanmaktadır. Bu çalışmada en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinin kullanım yöntemlerinden birisi olan güneş havuzu teknolojisinin anlatılması amaçlanmıştır. Güneş havuzlarının tanıtılması, sınıflandırılmasından sonra yoğun olarak üzerine çalışılan ve bu çalışmanın da konusu olan tuz tabakalı güneş havuzlarının çalışma prensipleri, uygulanabilirliği, avantaj ve dezavantajları anlatılmıştır. Havuz yüzeyine gelen ışınımın yansıma, kırılma davranışları ile ışınımın havuz içerisinde soğurulması ve bunları etkileyen faktörlerin anlaşılması. Tuz tabakalı güneş havuzlarında farklı yoğunlukta tabakalar ile doğal taşınım hareketlerinin engellenmesi, yoğunluk tabakalarının oluşturulması ve sürdürülmesinin şartları bu çalışmada anlatılmıştır. Ve asıl amaç olarak depo bölgesindeki sıcaklığın ve dolayısıyla havuz veriminin tabaka kalınlıklarıyla nasıl değiştiği nümerik olarak Ansys Fluent programında yapılan analizlerle gözlemlenmiştir.