OSMANLI MİNYATÜRLERİNE DİJİTAL BİR YAKLAŞIM


Creative Commons License

Türkmenoğlu D. , Uçan B. , Renkçi T., Nesli Gül S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.12, sa.66, ss.566-574, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 66
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2019.3607
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.566-574

Özet

Günümüzde minyatürler, sanat eserleri olmanın yanında önemli tarihsel belgelerdir. Osmanlı Devleti'nin politik, toplumsal ve kültürel özelliklerini, yaşam ve düşünme biçimini, elyazmalarının sayfaları arasında hayat bulan minyatürlerinde görebilmekteyiz. Çalışmada Surname-i Vehbi Elyazması'nda ele alınan konu ve olaylar iki ve üç boyutlu canlandırma tekniklerine uygulanmış ve ele alınan sahnelerde şenliğin olayları kronolojik bir düzende aktarılmıştır. Çalışmada mekansal bir sınırlama olmayan video-animasyon teknikleriyle geleneksel sanatlarımızın dijital araçlarla ve animasyon tekniğiyle yeniden ele alınması çağdaş dünyaya kendi hissiyatımız ve algımızla ilgili bir ayna tutmaktadır. Bu amaçla sahnelerin ve karakter tasarımında elyazması minyatürlerinin sanatsal üslup özellikleri korunarak, iki boyutlu biçimlendirme özellikleri sürdürülmüştür. Diğer yönden çalışma, Türk sanatında geleneksel sanat biçimlerindeki yöntem ve uygulamalar ile teknolojinin imkanlarıyla ortaya çıkan yeni sanat formları arasında bir bağlantı kurma gerekliliğinden hareketle hazırlanmıştır