A CRITICISM OF THE POLITICAL ECONOMIC OF COMMUNICATION IN AMERICA: AN EVALUATION OF SMYTHE AND SCHILLER'S PERSPECTIVES AND THE EXAMPLE OF CNN INTERNATIONAL


Günay İ. E.

İletişim Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.202-219, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.7456/100203100/004
  • Journal Name: İletişim Bilimi Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.202-219

Abstract

In this study, the contribution of Dallas Smythe and Herbert Schiller, who work in the field of political economy of communication in the USA, to the field of communication sciences was examined with a qualitative approach and document analysis method. The fact that both thinkers were accepted as the people who established and developed the political economy of communication enabled them to be the subject of this study. The main body of our study is that Smythe sees the mass media as the direct producer of the capitalist system and Schiller sees the hegemony of the America in the field of communication and culture as the dominance of the military-industrial complex of the USA. In our study, first, the critical political economy of communication has been tried to be explained with the main lines. Afterwards, Smythe's concepts of audience commodity and consciousness industry and Schiller's cultural imperialism applied by the America to the rest of the world were tried to be explained on the basis of the political economy of communication. In this context, in line with the concepts put forward by both Smythe and Schiller, the audience of the CNN international news channel and its news programs  and broadcasts are taken as an example, and it has been tried to show that it is a complementary part of the American monopoly capitalist system in a holistic sense.

Bu çalışmada ABD’de iletişimin ekonomi politiği alanında çalışmalar yapan Dallas Smythe ve Herbert Schiller’in iletişim bilimleri alanına nasıl bir katkıda bulundukları nitel bir yaklaşımla ve doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Her iki düşünüründe İletişimin ekonomi politiğini kuran ve geliştiren kişiler olarak kabul edilmeleri bu çalışmaya konu olmalarını sağlamıştır. Smythe’nin kitle iletişim araçlarını kapitalist sistemin doğrudan üreticisi olarak görmesi ve Schiller’in Amerikan’ın iletişim ve kültür alanındaki hegemonyasını Amerika’nın askeri-sanayi kompleksinin egemenliğini olarak görmesi çalışmamızın ana gövdesini oluşturmuştur. Çalışmamızda öncelikle iletişimin eleştirel ekonomi politiği ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Sonrasında Smythe’nin izleyici emtiası ve bilinç endüstrisi kavramları ve Schiller’in Amerikan’ın dünyanın geri kalanına uyguladığı kültür emperyalizmi iletişimin ekonomi politiği temelinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda hem Smythe’nin hem de Schiller’in ortaya koydukları kavramların doğrultusunda CNN international haber kanalının izler kitlesi ve yaptığı haber program ve yayınları örnek olarak alınarak bütünsel anlamda Amerikan tekelci kapitalist sisteminin tamamlayıcı bir parçası olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.