Franchise Sözleşmesinde Denkleştirme İstemi


Creative Commons License

Cantürk B. C.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Çalışma; acentelik, tek satıcılık ve benzeri dağıtım sözleşmelerinin hem hukuken hem de uygulama açısından görece daha genç bir üyesi olan "franchise" sözleşmesi perspektifinden denkleştirme istemini ele almaktadır. Bu bağlamda; franchise sözleşmesi genel olarak ele alınmış, akabinde franchise sözleşmesinde denkleştirme istemi hususu detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu doğrultuda; (i) Kıta Avrupası Hukuku, (ii) AB Acentelik Yönergesi, (iii) Anglo Amerikan Hukuku ile (iv) eTTK ve TTK dönemi Türk Hukuku'nda denkleştirme isteminin şartları ele alınmıştır. Müteakiben bu koşulların franchise sözleşmesine nasıl tatbik edileceği ortaya konulmuştur. Denkleştirme isteminin hesaplanmasını ele alan üçüncü bölümde yalnızca soyut olarak hesaplama yönteminin incelenmesi ile yetinilmemiş, içtihatlar ve örnek vakalar ile denkleştirme isteminin hesaplanma şekli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, denkleştirme isteminden sözleşmenin sona ermesinden önce vazgeçilemeyeceği hususu, istemin ileri sürülme süresi ve denkleştirme isteminin belirsiz alacak davası olarak ikamesi meseleleri incelenmiştir. Bölüm, denkleştirme isteminin hukuk seçimi ve tahkim şartı ile olan ilişkisini ele alan bir başlıkla sona ermektedir.