YABANCI Dİ̇L OLARAK TÜRKÇENİ̇N ÖĞRETİ̇Mİ̇NDEKULLANILAN Dİ̇NLEME ETKİ̇NLİ̇KLERİ̇ ÜZERİ̇NE Bİ̇Rİ̇NCELEME


KORKMAZ C. B.

Prof. Dr. A. Halûk DURSUN anısınaULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜSEMPOZYUMUDİL – TARİH – COĞRAFYA, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye