E. TARAKCİ EREN, M. VAR, T. DÜZENLİ TRABZON İLİNDE BULUNAN RESMİ HUZUREVİ BAHÇELERİNİN PUANLAMA YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, , (2017)


Eren E. T., Var M., Düzenli T.

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.10, no.1, pp.60-72, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.60-72
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

TRABZON İLİNDE BULUNAN RESMİ HUZUREVİ BAHÇELERİNİN PUANLAMA YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

EMİNE TARAKCİ EREN [1] MUSTAFA VAR [2] TUĞBA DÜZENLİ [3]

 285  1.011

Öz

Bu araştırmada Trabzon ilinde bulunan resmi huzurevlerinin kentteki konumu, yakın çevre ilişkileri, ulaşılabilirliği, arazi plastiği, etkinlik mekânları, klimatik faktörleri, donatıları, su öğeleri, bitki ve yaban hayatı, varlığı, manzara, bahçesi, tasarım, güvenlik, konfor ve uygunluk özellikleri açısından incelenmiştir. Araştırmaya toplam iki huzurevi; Trabzon Köşk Huzurevi ve Trabzon Çamlık Huzurevleri dâhil edilmiştir. Kullanıcı bakımından özel bir grup olan yaşlıları barındıran bu kurumların dış mekânları en az kurum binası kadar önemlidir. Çünkü burada yaşayan yaşlılar bina içinde geçirdikleri zaman kadar bahçe de de zaman geçirmektedirler. Ayrıca bu kurumların kendi imajlarını ve prestijlerini de sağlamalarına destek olacak, eksik yönlerinin belirlenip, geliştirmesi gerekliliği de tartışılmaz bir gerçektir. Dış mekân değerlendirmesinde kullanılabilecek çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi puantaj tablosu ile değerlendirmektir. Bu yöntem özellikle mekânların çeşitli kriterlerce değerlendirilip, puanlanması sonucuna dayanmaktadır. Bu amaçla huzurevi dış mekânlarının değerlendirilmesine yönelik bir puantaj tablosu oluşturulmuş kentteki konumu, yakın çevre ilişkileri, ulaşılabilirliği, arazi plastiği, etkinlik mekânları, klimatik faktörleri, donatıları, su öğeleri, bitki ve yaban hayatı, varlığı, manzara, bahçesi, tasarım, güvenlik, konfor ve kullanıcıya uygunluk özelliklerine göre huzurevi bahçeleri için genel bir değerlendirme yapılmıştır. Buna göre sözü edilen bu özelliklerin huzurevi bahçelerinde bulunup bulunmamasına göre huzurevlerine puanlar verilerek her bir kategoriden aldıkları puana göre birbirleriyle kıyaslanmış ve böylece her iki huzurevi bahçesinin fiziksel açıdan olumlu ve olumsuz özellikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler