Reflections of God and Goddess Descriptions in Hatti-Hittite Art to Turkish Painting


Creative Commons License

Kaplanoğlu L.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.195-209, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Art has existed in every period of man. Man has found a way to reflect himself with works of art in the historical periods in which he lived. Anatolia has a great role in changing historical periods. Art has been shaped around the subjects of religion, society, cultural situation and geographical situation since historical times. For this purpose, the art of Hatti and Hittite, which lived in Anatolia and bequeathed to us, was researched and the works of gods and goddesses of the two civilizations were examined. In this study, the statues of gods and goddesses in Hatti-Hittite art are emphasized. The similarities and differences between the arts of the two civilizations were examined. The characteristics of the God and Goddess statues were specified and the effects of this culture on Turkish art were examined through the works that were left as a cultural heritage to Anatolia, the importance and value of women.

Sanat insanın her döneminde var olmuştur. İnsan yaşadığı tarih dönemlerinde kendini sanat eserleri ile yansıtma yolunu bulmuştur. Değişen tarih dönemlerine Anadolu’ nun büyük rolü vardır . Tarihsel dönemlerden beri din, toplum, kültürel durum ve coğrafi durum konuları etrafında sanat şekillenmiştir . Buna yönelik olarak Anadolu’ da yaşamış ve bizlere miras bırakılan Hatti ve Hitit sanatı araştırılarak iki uygarlığın tanrı ve tanrıça eserleri incelenmiştir. Bu çalışmada Hatti-Hitit sanatında tanrı ve tanrıça heykelleri üzerinde durulmuştur. İki uygarlık sanatının birbirine olan benzerlikleri ve farklılıkları irdelenmiştir. Tanrı ve Tanrıça heykelleri özellikleri belirtilmiş ve kadının önemi, değeri Anadolu’ ya kültürel miras olarak bırakılan eserler üzerinden bu kültürün Türk sanatına etkileri incelenmiştir.