Boyut kavramının çağrıştırdıkları üzerine bir çalışma