BAYESIAN MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION MODEL OF ORGANIC FOOD BUYERS DATA


Karaman F.

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 01 Mayıs 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri