Gömülü Silindirik Hedeflerin Sınıflandırılmasında Yüzey Engebesinin Etkisi


KIZILAY A. , Makal Yücedağ S.

IEEE 21. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2013, 01 Nisan 2013