Kompost ürünü ve aerobik stabilize edilmiş katı atıkların fitotoksisite ve hijyen kalitesi bakımından değerlendirilmesi


VARANK G., DEMİR A. , AKKAYA E. , BİLGİLİ M. S. , ÖZKAYA B.

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu V, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye