Soğukta Sertleşen Kompozit Peletlerin Mukavemetine Bağlayıcı Türünün Etkisinin İncelenmesi


Benkli Y. E. , Boyrazlı M., SARIDEDE M. N.

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 01 Mayıs 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri