Plasmodium falciparumun laktat dehidrogenaz enziminin C-Terminaline 6 histidin amino asidinin eklenerek ifade edilmesi


Balcioglu A., Balcioglu A.

I.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 01 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri