Katı atık düzenli depo sahaları geçirimsiz taban sistemlerinden fenol bileşiklerinin yeraltı suyuna geçişinin laboratuar ölçekli reaktörlerde izlenmesi


DEMİR A.

Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 01 Kasım 2008