Tarihi Yapılarda Özgün Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi: Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi Örneği


HAZAR A. B.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text