ÇRE-FKÇ Yönteminin Sabit Noktalı İşaret İşleyicilerle Giriş Gerilimi Dengesizliği Olan Sistemlerde Kullanımı için Adaptasyonu


Özkılıç M. C. , Obdan A. H.

Politeknik Dergisi, cilt.21, ss.591-596, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 21
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.2339/politeknik.389598
  • Dergi Adı: Politeknik Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.591-596

Özet

Elektrik enerjisi elde etmek için nükleer ve fosil türü yakıtların kullanımının doğaya verdiği zararlar göz önüne alınarak, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tercih edilmeye başlanmış ve çalışmalar hız kazanmıştır. Şebeke bağlantılı çevirici kullanılan yenilenebilir enerji sistemlerinde temel gerilimin frekans ve genliğinin hızlı bir şekilde takip edilmesi ve bağlantı yapılacak sistemin, şebeke hattında yaşanacak bozukluklara rağmen, şebekeye adaptasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu tip adaptasyon için kapalı çevrim algılama yöntemleri kullanılarak değişken frekans ve genlik bilgisi elde edilir. Elde edilen bu bilgi ile sistemin güç faktörü, şebekeye aktarılan aktif veya reaktif güç kontrolü sağlanabilir. En sık kullanılan frekans adaptasyon yöntemi, faz kilitlemeli çevrim (FKÇ) yöntemidir. Bu çalışmada senkron referans eksen (SRE) ile çoklu referans eksen (ÇRE) faz kilitlemeli çevrim (FKÇ) yöntemleri incelenmiş ve SRE-FKÇ ile ÇRE-FKÇ’nin sabit noktalı işaret işleyiciler/mikrokontrolörler ile kullanımına yönelik Matlab- Simulink benzetim karşılaştırmaları yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Faz kilitlemeli çevrim (FKÇ), senkron referans eksen (SRE), çoklu referans eksen (ÇRE), şebeke bağlantılı sistem, üç fazlı dengesiz sistem.

Considering the pollution created by the fossil and nuclear type fuels during electrical energy production, utilization of renewable energy has been preferred and studies have accelerated in recent years. In grid connected renewable energy systems, the amplitude

and the frequency of the fundamental voltage have to be tracked quickly and the system connected to the grid, even under grid disturbances, has to be adapted to the grid quickly. For this kind of adaptation, closed loop detection methods are used in order to gather the frequency and the amplitude information. By having this information, it would be possible to control the power factor, active and reactive power flow of the system The most frequent used adaptation method is phased locked loop (PLL) method. In this study, Synchronous Reference Frame (SRF) and Multiple Reference Frame (MRF) Phased Locked Loop (PLL) methods have been investigated and applications of SRF-PLL along with MRF-PLL with fixed point digital signal processors/microcontrollers by utilizing Matlab-Simulink simulation comparisons have been done.

Keywords: Phase locked loop (PLL), synchronous reference frame (SRF), multiple reference frame (MRF), grid connected system, three phase unbalanced system