Nitel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması


ÖNAL İ., TÜRKAN A.

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 21 - 22 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri