Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Input-Output Network Structure Analysis Of Selected Countries

Yıldız Social Science Review, vol.3, pp.65-88, 2017 (International Refereed University Journal)

A Survey of Agent Based Approach of Complex Networks

Ekonomik Yaklaşım, vol.27, no.98, pp.1-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Değişen dinamikler çerçevesinde elektrik piyasasına yönelik modelleme yöntemleri: Bir literatür taraması

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.315-325, 2012 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Agricultural Liberalization on Sectoral Water Use: A CGE Model for Turkey

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, vol.38, no.2, pp.125-146, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Comparison of Trust Towards Political Institutions Between Caucasian Countries and Turkey

3rd RSEP Multidisciplinary Conference, Viyana, Austria, 5 - 07 April 2017, pp.104-109 identifier

A system dynamics approach to investment decision in the Turkish electricity sector

Turkish Economic Association 4th International Conference on Economics, Antalya, Turkey, 1 - 03 October 2014

An Agent Based Complex Network Approach to Extra EU International Trade

1st Annual International Conference on Social Sciences, 21 - 23 May 2015

Agent Based Modeling in Complex Networks A Literature Survey

Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013

Complex Networks Analysis of European International Trade An Agent Based Model

EY International Congress on Economics, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2013

Değişen Dinamikler Çerçevesinde Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri Bir Literatür Taraması

II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), Muğla, Turkey, 28 - 30 April 2012

Türkiye AB İlişkilerinin Ekonomik Göstergeler ve Büyüme Üzerine Etkileri

Türkiye Ekonomisinin Sorunları Sempozyum Dizisi 3: Tarihi, Sosyal ve Siyasal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2010

The Effects of Agricultural Liberalization on Sectoral Water Use A CGE Model for Turkey

EconAnadolu 2009, Developments in Economic Theory, Modeling and Policy, International Conference, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 June 2009

DTÖ Tarım Müzakereleri ve Türkiye nin Dış Ticaretine Etkisi

Türkiye’nin Sorunları Sempozyum Dizisi 1: Tarım Sektörünün Gelişimi, Sorunları ve Tarım Politikaları, İstanbul, Turkey, 20 October 2008

Books & Book Chapters

SERVICE SECTOR IN EMEs

in: ISSUES IN EMERGING MARKET ECONOMIES, Çetin D., Sönmez A., Editor, Peter Lang, Berlin, pp.69-96, 2018

Kompleksite Olgusu ve Kompleksite Teorisinin Gelişimi

in: Kompleksite ve İktisat, Ercan Eren,Serçin Şahin, Editor, Eflatun Yayınevi, Ankara, pp.1-43, 2017

Sosyal ve Ekonomik Ağlar

in: Kompleksite ve İktisat, Eren E., Şahin S., Editor, Efil, İstanbul, pp.90-121, 2017

Kompleksite Olgusu ve Kompleksite Teorisi’nin Gelişimi

in: Kompleksite ve İktisat, Ercan Eren, Serçin Şahin, Editor, Efil, İstanbul, pp.1-43, 2017