Bazı bazalt malzemelerin manyetik alandaki elektriksel özellikleri


Öğrenci: MELTEM ÇINAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Orhan İçelli

Eş Danışman: Mustafa Okutan

Özet:

Bazalt dünyanın yüzeyinde oldukça geniş yer kaplayan yaygın bir kayaç türüdür. Bu kayaç volkanik faaliyetlerin sonucunda oluşur ve içindeki bileşenler zengin çeşitlilik gösterir. Bu çalışmada Van İlinin farklı bölgelerinden toplanan üç farklı basalt örneği(KYZ-13, KYZ-24, CM 1) incelendi. Morfolojik analizi, mastersizer ölçümü, SEM analizi gibi deneysel ölçümler uygulandı. Toz halinde bulunan bu örneklerden pelletler oluşturuldu. Örneklerin elektriksel ölçümleri empedans analizörü kullanılarak manyetik alan altında ve manyetik alan yokken yapılmıştır. Ölçümler sonucunda, dielektrik sabit, iletkenlik, dielektrik güç ve relaksasyon süreleri frekansa bağlı olarak incelendi ve sonuçlar yorumlandı.