Kompozit Bir Geminin Yapısal Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi Inşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, Türkiye

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ahmet Oğuz Kadı

Danışman: Özgür Demir