Poli(Maleikanhidrit-Ko-Vinilasetat)-Noradrenalin Kontrollü İlaç Salım Sisteminin Stabilitesinin ve Salım Özelliklerinin Çeşitli Ortamlarda İncelenmesi


Öğrenci: Ceren Aslıtürk

Danışman: Dolunay Şakar Daşdan