Biyoteknolojik Metodlarla 6,7-dihidro-6-fenilbenzofuranon ve 6,7-dihidro-6-fenilindolon Türevlerinin Sentezi


Öğrenci: Ebru Nur Ay

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Zerrin ÇALIŞKAN