Türkiye solunda Osmanlı toplum yapısı tartışmaları (1960-1980)


Öğrenci: Halil Akkurt

Danışman: Elçin Macar