Türkiye solunda Osmanlı toplum yapısı tartışmaları (1960-1980)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Halil Akkurt

Danışman: Elçin Macar