İkili Saydam Organik Alaşımların Katı-Sıvı Arayüzey Enerjilerinin Ölçümü


Öğrenci: Aydın UÇKAN

Danışman: Necmettin Maraşlı