Web Madenciliği Entegre Edilmiş Semantik Web Tabanlı Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Fırat Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Zafer Cömert

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Tuncay SEVİNDİK