Hassas dökümde boyutsal hassasiyete ve yüzey kalitesine etki eden unsurlar


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: KEREM ALTUĞ GÜLER

Danışman: Mustafa Çiğdem