Ulusal ve uluslararası doğa koruma kriterleri ve Natura 2000


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GİZEM CANER

Danışman: Tülay Erbesler