İstanbul ili içme suyu havzalarında yapı takip ve parsel havza konum sorgulama sisteminin CBS ortamında geliştirilmesi


Öğrenci: MUSTAFA OĞURLU

Danışman: Bülent Bayram