Elastik Zemine Oturan Deprem Etkisindeki Kalın Plakların Parametrik İncelenmesi


Öğrenci: Ferhat Seyis

Danışman: Yusuf Ayvaz