Kümeleme Analizi ve bir Uygulama


Öğrenci: Mehmet Şamil Güneş

Danışman: Doğan Yıldız