Ultrases ve Sıfır Yüklü Metal Partiküller (Al0 ve Mg0) ile Nitratın Denitrifikasyonu


Öğrenci: BURCU İLERİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ömer Apaydın

Eş Danışman: Önder Ayyıldız