Sürdürülebilir kentsel gelişme ve doğa koruma çerçevesinde İstanbul-Beykoz örnek alanının incelenmesi


Öğrenci: Ülker Mutluay Gerek

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Elif ÖRNEK ÖZDEN