Çoklu Organik Alaşımların Katı-Sıvı Arayüzey Enerjilerinin Ölçümü


Öğrenci: ALAATTİN ÖZER

Danışman: Necmettin Maraşlı