Bitkisel Esaslı ve Petrokimyasal Poliol Karışımlarından Poliüretan Filmlerin Sentezi ve Karakterizasyonu


Öğrenci: SEDA TURPÇU

Danışman: Sennur Deniz