Juglon’un kavun ve hıyarda bazı fizyolojik,biyokimyasal ve anatomik parametreler üzerine etkisi


Öğrenci: İrfan Terzi

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail KOCAÇALIŞKAN