Örgütlü suçlarla mücadelede kazanç müsaderesi ve Türkiye değerlendirmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Çukurova Üniversitesi, Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Ok., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BUĞRA HAN ASLAN

Danışman: Fulya Memişoğlu