Metalik Alaşımların Katı-Sıvı Arayüzey Enerjisinin Doğrusal Katılaştırma Yöntemiyle Tayin Edilmesi


Öğrenci: Sevda ENGİN

Danışman: Necmettin Maraşlı