Türkiye'de eğitim politikalarında ulus ve vatandaş inşası (2002-2016)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: Elif Gençkal Eroler

Danışman: Elçin MACAR