Georg Simmel's Concept of The Stranger and Post-Simmelian Analyses: The Pakistanis and the Syrians as the Strangers of Modern-day İstanbul


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan ve Toplum Bilimleri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: EMRAH YAĞMURLU

Danışman: Nalan Turna