Bazı tohumların çimlenmesi sırasında polifenol oksidaz enzim aktivitesindeki değişmeler


Öğrenci: Yavuz Demir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail KOCAÇALIŞKAN