Elastik Zemine Oturan Düzgün Yayılı Yük Etkisindeki Kalın Plakların Parametrik İncelenmesi


Öğrenci: Yusuf Şahinkaya

Danışman: Yusuf Ayvaz