Anadolu Türk Halı ve Kilimlerinin Motif ve Renk Özelliklerinin Resimsel Açıdan İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Mustafa Genç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mehmet Emin KAHRAMAN