Düşük sıcaklık stresinin kışlık buğday ve kara lahana yapraklarında çözünebilir ve apoplastik proteinler ile prolin ve klorofil üzerine etkileri


Öğrenci: Ökkeş Atıcı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İsmail KOCAÇALIŞKAN