Alüminyum Ergitmesinde ve Geri Dönüşümünde Metal Kayıplarının ve Ergitme Kayıplarının Azaltılması ve Sıvı Metal Kalitesinin Artırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÇAĞLAR YÜKSEL

Danışman: Mustafa Çiğdem